Confirm
รถเข็นของฉัน 0 item

รถเข็นของคุณยังว่าง

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า O&B

 • -สมัครสมาชิกทุกคำสั่งซื้อมีแต้มสะสม ซื้อ1บาท ได้รับ1 point 100point แทนส่วนลด 1บาท สำหรับออนไลน์เท่านั้น
 • -สินค้าทุกชิ้นจะใช้บริการจัดส่งของไปรษณีย์ไทยและขนส่งเอกชนอัลฟ่า (Alpha Fast) เท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ามารับสินค้าเองที่โชว์รูมอารีย์ ซ.5 ฝั่งเหนือ กทม.
 • -สินค้าทุกชิ้นจะจัดส่งฟรีภายในประเทศไทยเท่านั้น
 • -สินค้าที่จัดส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่ใช่ประเทศไทย ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าขนส่งสินค้า ค่าดำเนินการต่างๆ ค่าศุลกากรรวมถึงภาษีที่เกิดขึ้นปลายทางทั้งหมด ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นหลังจากสินค้าได้ออกจากไปรษณีย์เขตของเราแล้ว
 • -หลังจากลูกค้าได้รับใบสั่งซื้อทางอีเมลแล้ว ทางเราจะเก็บสินค้าไว้ให้ 3 วันนะคะ นับจากวันที่ได้รับอีเมลสั่งซื้อจากเรา หากลูกค้าไม่ได้ทำการแจ้งโอนเงินในเวลา 3 วัน จะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์และทางเราขออนุญาตยกเลิกการสั่งซื้อ เพื่อไม่ให้ลูกค้าท่านอื่นเสียสิทธิ์ค่ะ
 • -ความผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินที่ผิดพลาด เข้าผิดบัญชี หรือการทำธุรกรรมทางการเงินใดๆเพื่อเป็นการจ่ายค่าสินค้าโดยที่ทางเราไม่ได้รับเงินจำนวนนั้นๆ ทางเราถือว่าไม่ได้มีการจ่ายเงินค่าสินค้าและถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินให้ถูกต้องและครบถ้วน
 • -การแจ้งโอนเท็จ การทำให้เข้าใจว่าได้มีการโอนเงินค่าสินค้ามา หรือการกระทำใดๆเพื่อให้เข้าใจว่าได้มีการจ่ายค่าสินค้านั้นแล้ว ทางเราจะถือเป็นความผิดทางอาญาและจะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันลูกค้าจากเหล่ามิจฉาชีพ
 • -สินค้าจะจัดส่งวันรุ่งขึ้น ไม่รวมวันอาทิตย์ โดยใช้เวลาจัดส่ง 2-5 วัน
 • -การให้ข้อมูลที่อยู่และชื่อผู้รับที่ถูกต้องถือเป็นความรับผิดชอบของทางลูกค้า ในกรณีที่มีการส่งสินค้าไปตามที่อยู่ที่ลูกค้าให้ผิดไว้ แล้วมีผู้อื่นเซ็นต์รับโดยที่สินค้าไม่ถึงมือลูกค้า ทางเราจะไม่ชดเชยค่าสินค้าหรือส่งสินค้าให้ใหม่ ยกเว้นในกรณีที่ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นจากทางเรา
 • -ในกรณีที่ให้ที่อยู่และชื่อผู้รับที่ถูกต้อง แต่มีการแอบอ้างเซ็นต์รับสินค้าไปแทน ทางเราจะช่วยติดตามพัสดุนั้นให้อย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือส่งสินค้าให้ใหม่ได้
 • ขั้นตอนการคืนสินค้าและเงื่อนไข

  • *สินค้าที่มีการลดราคาหรือร่วมรายการต่างๆหรือไม่ได้ซื้อในราคาเต็มทางเราขอสงวนสิทธิ์ สามารถแจ้งคืนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้ามีตำหนิเท่านั้น แต่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าด้วยเหตุผลอื่นๆได้ค่ะ และไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
  • 1.โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 0909 279 707, 020 476 467 หรือที่ info@OtherAndBook.com และส่งคืนภายใน 7 วันหลังจากเซ็นต์รับสินค้า พร้อมแจ้งรายละเอียดสินค้าที่จะส่งคืน
  • 2.ส่งสินค้ากลับโดยใช้กล่องเดิมและปิดกล่องให้เรียบร้อย พร้อมปะหน้ากล่องพัสดุด้วยใบธุรกิจตอบรับที่แนบมาให้
  • 3.นำพัสดุไปส่งที่ไปรษณีย์เท่านั้น เป็นแบบลงทะเบียนตามที่ระบุในใบธุรกิจตอบรับ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น
  • 4.แจ้ง Tracking number กลับมาที่เรา ที่เบอร์ 0909 279 707, 020 476 467 หรือที่ info@OtherAndBook.com
  • *คืนสินค้าฟรีตามเงื่อนไขการคืนสินค้าด้านล่าง
  • *สินค้าทุกประเภทสามารถเปลี่ยนได้ฟรี 1 ครั้ง โดยครั้งต่อไปลูกค้าจะต้องเสียค่าจัดส่งสินค้าเพิ่มอีกครั้งละ 100 บาท/ชิ้น
  • เงื่อนไขการรับคืนสินค้าทาง O&B

   • *สินค้าที่มีการลดราคาหรือร่วมรายการต่างๆ หรือไม่ได้ซื้อในราคาเต็มทางเราขอสงวนสิทธิ์ สามารถแจ้งคืนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้ามีตำหนิเท่านั้น แต่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าด้วยเหตุผลอื่นๆได้ และไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
   • ทางเราขออนุญาตไม่ทำการคืนเงินค่าสินค้านะคะ ถ้า
   • 1.สินค้าที่ส่งกลับมามีร่องรอยการใช้งานหรือไม่อยู่ในสภาพเดิมที่จัดส่งไป หรือไม่มีถุงผ้าและ tag กลับมา
   • 2.ตราที่ประทับบนกล่องส่งสินค้าคืนมีอายุเกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเซ็นต์รับสินค้าปลายทาง ยึดตามวันเวลาที่ระบุจากไปรษณีย์เป็นหลัก
   • *หากทางเราตรวจสอบสินค้าแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสินค้าและไม่ส่งสินค้ากลับ โดยทางลูกค้าต้องมารับสินค้าคืนเองที่สำนักงานของ O&B โชว์รูมอารีย์ ซ.5 ฝั่งเหนือ กทม.
   • 5.เมื่อทางเราได้รับสินค้าและตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้าเต็มจำนวนกลับไปตามเลขที่บัญชีที่ท่านให้ไว้ในใบคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการ
   • *เงื่อนไขทั้งหมดในการคืนสินค้า การตัดสินจากทาง O&B ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
   • *การรับประกันสินค้า (สินค้าประเภทรองเท้าจะอยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกันนะคะ )
   • สินค้าประเภทกระเป๋าที่ซื้อจาก O&B จะมีการรับประกันสินค้าภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับสินค้านะคะ ยกเว้นสินค้าลดราคาหรือสินค้าที่ไม่ได้ซื้อในราคาเต็ม(เราจะคำนวณจากวันที่จัดส่ง +เพิ่ม7วัน=วันที่ได้รับสินค้า เช่น จัดส่งวันที่ 1 มกราคม ลูกค้าจะได้รับประกันสินค้าถึงวันที่ 1 เมษายน+7 วัน คือวันที่ 8 เมษายน นะคะ)
   • การรับประกันสินค้าครอบคลุม กรณีตามหัวข้อด้านล่างนี้เท่านั้นนะคะ

    • 1.ต้องเป็นสินค้าที่ซื้อผ่านจากทาง O&B เท่านั้น มีใบเสร็จการสั่งซื้อสินค้า หรือ แจ้งชื่อผู้สั่งสินค้าได้ครบถ้วน
    • 2.ในกรณีที่ - อะไหล่ชำรุด ซิปมีปัญหา ทางเราจะซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ให้ทางลูกค้านะคะ
    • ซับในฉีกขาด หรือรอยเย็บฉีกหรือแตก ทางเราจะซ่อมหรือเปลี่ยนซับใหม่ให้ทางลูกค้านะคะ
    • 3.หากเป็นกรณีที่นอกเหนือจากที่กล่าวทาง O&B ขออนุญาตพิจารณาเป็นรายบุคคลไปนะคะ
    • * หากเป็นกรณีที่กระเป๋าเกิดรอยเปื้อน หนังฉีกขาด หรือมีรอยเนื่องจากการใช้งาน กรณีนี้ทางเราขออนุญาตไม่ครอบคลุมในเงื่อนไขการรับประกันนะคะ
    • *สินค้าที่ไม่มีการแจ้งคืนกลับมาภายในเวลา 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า จะไม่มีการคืนเงินค่าสินค้าในทุกกรณีนะคะ
    • *เงื่อนไขทั้งหมดในการรับประกันสินค้า การตัดสินใจจากทาง O&B ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
    • ขั้นตอนการคืนสินค้า

     • 1.โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 0909 279 707, 020 476 467 หรือที่โชว์รูมอารีย์ ซ.5 ฝั่งเหนือ กทม. และส่งคืนภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า พร้อมแจ้งรายละเอียดสินค้าที่จะส่งคืน
     • 2.ส่งสินค้ากลับโดยใช้กล่องเดิมและปิดกล่องให้เรียบร้อย พร้อมปะหน้ากล่องพัสดุด้วยใบธุรกิจตอบรับที่แนบมาให้
     • 3.นำพัสดุไปส่งที่ไปรษณีย์เขตเท่านั้น เป็นแบบลงทะเบียนตามที่ระบุในใบธุรกิจตอบรับ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น
     • 4.แจ้ง Tracking number กลับมาที่เรา ที่เบอร์ 0909 279 707, 020 476 467 หรือที่ info@OtherAndBook.com
     • หากลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจากทางเราโดยได้รับใบยืนยันการสั่งสินค้าทางอีเมลแล้ว ทางเราถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการ การสั่งซื้อ และคืนสินค้าทั้งหมดเหล่านี้
TOPexpand_less